Om Iris Johansson

irisIris Johansson

Iris Johansson är född 1945. Som barn skulle hon i dag ha fått diagnosen autism, men eftersom man trodde att hon var dyslektiker fick hon gå i vanlig folkskola. Hon har arbetat som damfrisör och föreståndare på ungdomsgårdar och deltagit i kommunala projekt för ungdomar på glid. Senare studerade hon bland annat religionsfilosofi, barn- och ungdomskunskap och psykologi. Iris har i många år handlett personalgrupper på institutioner för missbrukare, psykotiska människor och människor med autism och andra kommunikationsstörningar. I dag är hon pensionär och är bosatt i Västmanland och i Egypten.

Ställ din fråga till Iris