Jorden behöver läkas…

Fråga:

Om man är medberoende till en alkoholist så lever man på hoppet att hen ska sluta, tror på när han säger det, köper nya förklaringar när dom gamla förklaringarna inte höll och så vidare.

Världen vår planet, miljö är sjuk…och vi människor är den största orsaken till det, vi parasiterar på jordens resurser som om de är oändliga….då drar jag slutsatsen till att dom som bestämmer, skapar lagar, upprätthåller lagar, stora företagare m.m. är sjuka eller medberoende och dom flesta andra är medberoende till dom sjuka mer eller mindre.

Precis som medberoende till alkoholisten så tror politikern, utskottet till nya utredningar, väljarna att det kan inte vara så farligt, eller den nya utredningen ska visa, om vi bara får mer tid så ska vi vända det m.m.

Jag ser att jag kan inte vara arg på politiker som inte tar ansvar eller domare eller andra i maktposition som inte är visselblåsare som medvetandegör människor om den stora miljökris vi har, för dom är sjuka eller medberoende. Hur kan man vara arg på någon som är sjuk? Förmodligen omedvetna om det, deras medvetna är förmodligen att dom kämpar och gör det bästa, ändå om resultat visar tvärt om.

När jag ser att dom är sjuka eller medberoende så kan jag istället fokusera på vad jag vill, för att hjälpa, fredligt att kommer ur denna kris.

Hur ser du på ovan text?

Iris svarar:

Svar som jag tänker.

Först så om jag ser det universellt så struntar universum i vem som överlever eller inte. Ingenting kan försvinna ur universum eller komma till, det är bara en omvandling eftersom universum är oändlig och att det inte finns något utanför.

Människan är orsak till mycket av miljöförändringar på jorden och det på ett illa dåligt sätt. Det beror på hennes oförmåga att förstå att det primära är livet, livets mening i att leva och att det är det som skapar vårt värde som människan.

Människan är av en annan sort är andra djur. Hon består av sin konstitution som kommer från mammastammen och pappastammen men hon är också immateriell, hon har dragit till sig information från atmosfären. Därmed är hon den enda varelsen som kan se sig själv, kan tänka om sin egen historia och kan ha en prognos om framtiden. Förutsättningen för liv är ofullständighet, utan ofullständighet, ingen rörelse, utan rörelse inget liv. Vi är i nuet… här och nu… helt i presens, liksom alla andra varelser, växter och annat som finns i universum. Det som skiljer sig åt är att vi också är medvetna om vad som varit och vad som kan komma och därför har vi val på ett helt annat sätt.

Alla val sker i det sekundära elementära som går att välja. Är vi i tillit till oss själva så har vi kontakt med varningssystemet som väcker vårt medvetande om vad vi gör, om vi är i rädsla så är det vårt skydd- och försvarssystem som verkar och då finns ingen medkänsla med arten människa och dess överlevnad, då är det bara girighet och kickar som ses som värdefulla och som styr handlingarna och argumenten. Det är det som skapar medberoende, att vi som människor är flockvarelser och att vår överlevnad bygger på att vi är flera som hjälps åt för att överleva och få vår livstid. Det är då vi kan fungera gott. Tyvärr så har det sekundära värderingarna tagit över det primäras plats och därför finns så lite av varningssignaler inom var och en. Människan är en unik individ och autonomt helt självtillfredsställande, samtidigt behöver hon vara i en flock, det är en paradox och den är så viktig att förstå men den är svår eftersom vi är så lurade genom att vi skapat en Gudstro, en-gudssystem, där guden är fulländas, allsmäktig och god… och att människan ska sträva efter det för att få kommer in i himmelriket.

Det idealet bidrar till att vi kan godkänna vilka tokigheter som helst för att somliga tar makt över andra, istället för att det är flockar som är autonomt självstyrande och där alla känner varandra.
Ägandet är också en sådan tokighet. Som om vi kan äga jord och allt som växer samt vind, sol och vatten, och göra ekonomi av det. Det är det som gör att det blir så helt tokigt och miljöförstörande. Också den lyxsjukvård vi har ägnat oss åt och att skapa möjligheter till helt onaturligt skyddande av liv som annars skulle sluta naturligt, det gör att vi blir miljöförstörande. Tex allt vi släpper ut pga gift, mediciner vi använder mm, så att fiskar blir sterila och ändrar beteende så de inte förökar sig mera utan dör ut… och tusen tusen andra tokigheter.

Jag lägger ingen skuld på människorna för att vi är orsak till allt detta men jag är helt medveten om att vår civilisation vi har nu, den sekundära som tagit över det primäras plats och snart skapat global överstyrd makt och därmed kommer ändå längre från den lilla levande människan ute i den verkliga naturen, inte har någon överlevnadskraft. Den kommer att gå under, dock inte universum, dock inte jorden, dock inte alla människor, det kommer att bli kvar på några ställen och mänskligheten kommer att byggas upp igen för att åter gå fel och gå under.

Detta och allt annat som har med det existentiella att göra skulle jag prata om med denna människa för just de existentiella frågorna finns inbyggt i det han säger. Att människosjukan finns, att vi, så fort vi går för långt i ensidighet så hamnar vi i missbruk och blir beroende och kommer att orientera oss från en referens som uppstår av beroendet istället för att vi håller oss inom ett sunt toleransfält där vi är fria och det kan vi bara vara när vi lever i ansvar för allt vi kan. Då har vi rättesnöret som säger varning varning varning, det man kan kalla samvete, inte dåligt sådant som är dömande fördömande och straffande, utan bara rättesnöre. Tex, då behöver vi se till att vi har det vi behöver för att överleva och ett litet mått av lyx, att vi gör av med allt som är mer än det på de som inte har egen förmåga så att alla har förmånen att kunna äta sig mätta, sova tryggt under tak, ha kläder så att vi inte fryser ihjäl… och gärna förstå hur vi fungerar naturligt och vad som försätter det ur spel, och vad vi gör då.

Det finns mycket mycket mer att säga om detta men jag stannar där så länge…men du får i vart fall en lite vink om hur jag tänker.

Kram kram och ha det bra.

Ställ din egen fråga

1 svar

  1. Göran Petersson skriver:

    Tack för ett mycket bra och klargörande svar Iris. Tänk om vi kunde samtala om miljön med den här utgångspunkten istället för att ensidigt diskutera om vi får för mycket koldioxid i atmosfären eller inte. Ditt svar här ger mig hopp om en bättre miljödiskusion. Hoppas att du får genomslag och sen hoppas jag förstås att politiker börjar förstå att vi måste ägna mer intresse för det rytmiska som finns i allt jordiskt liksom i människa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *