Intimitet

Fråga:

Hur kan jag få intimitet med mig själv? Och hur kan jag få ömsesidighet med min partner? Vad kan jag göra för att få det som jag vill alla mest i livet?

Iris svarar:

Du frågar, ’hur kan jag få intimitet med mig själv’. Den frågan rymmer svaret… Intimitet finns redan, det finns när inget annat finns. Där är….alla små barn är i intimitet med sig själva, de är ett med sig själva, de är i ett varande och de är aktivt handlande, kreativa operativa och nyfikna på välden.

De är i sig själva som sig själva och tittar ut på världen och får syn på olika saker och gläds…och som i det, gör någonting som blir som det blir och de får erfarenhet, igen och igen och så lär de sig förstå sig på verkligheten och världen, utan att värdera något. Det är att vara i intimitet, att vara i tillit till sin egen förmåga, att upptäcka livets ofullständighet och älska livet som livet är. Då lever du i varandet och i intimiteten du har i dig själv som finns när inget annat finns.

Det är inget du behöver göra för att vara i intimitet, du behöver bara se till att inget står i vägen för att vara nyfiken öppen sårbar stark och leva i livets smärta i all ofullständighet och alla grusade hopp och förväntningar och se att det är en gåva att de kraschar så att du får ny känsla och erfarenhet av verkligheten.
Lycka till så är du i ömsesidighet på köpet.

Ställ din egen fråga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *