Besvär med elektromagnetiska fält

Fråga:

Hej, Iris!
Jag får sedan en tid tillbaka fysiska besvär av elektromagnetiska fält (är känslig för dem) och befarar att det kan bli värre. Jag har också problem med sköldkörteln och har börjat medicinera för den. Lägg till detta en smula trolig utmattning så har du (delar av) mig som i ett litet nötskal.
Två frågor:
1. Vad beror mina besvär med elektromagnetiska fält på? Kan du även ge något svar kring sköldkörteln och utmattningen skulle det uppskattas, men känsligheten för elektromagnetiska fält är viktigast för mig att komma underfund med.
2. Vad kan jag göra för att bli av med eller lindra känsligheten för elektromagnetiska fält (viktigast)? Vad kan jag göra för att bli av med besvär med sköldkörtel och komma över det som jag tror är utmattning?

Iris svarar:

Elektromagnetiska fält.

Hela atmosfären är fylld av strömmar som har olika frekvenser och olika funktioner som vi vet ytterst lite om. De tillhör ofta det som kallas för mörk materia och som inte går att väga och mäta och som inte har substans som den vanliga naturvetenskapen godkänner.

Som jag ser det så är det så att genom att vi strömlinjeformar en massa elektromagnetiska fält och ordnar dem så de går åt ett håll istället för det kaotiska växelverkansystem som är det naturliga, jag brukar kalla det för partikulärt istället för linjärt, och med det menas att det skydd som finns i det partikulära elimineras och därmed har en del människor inte tillräcklig motståndskraft utan blir överkänsliga.

Denna känslighet, eller detta brist på försvar, kan komma av annan obalans, tex sköldskörtelhormondysfunktion eller andra liknade problem i kroppen, och då går försvaret till att reglera det och då räcker det inte till om man blir för hårt utsatt för strålning.

Också utbrändhet, det är ett tempofel och en levnadskonstighet som utlöser det, jag har skrivit om det tidigare, och om man då inte ändrar sitt liv i verkligheten i enlighet med sitt eget tempo, sin egen konstitution och de svagheter man har,  så tar man försvarsmekanismen i bruk och då blir det ändå mindre kvar till att mota överkänslighet.

Så… fundera kring vad det är som är obalans i din kropp med hormoner och signalsubstanser mm, och vad du tänker göra med det i verkligheten istället för att försöka att hitta något motmedel mot just elektrostrålning.

Just att se till att man har det så lite som möjligt, t.ex., att ha en vanlig telefon som inte har internet, bara funktion som telefon och sms, att man har pratsnöre så att man inte har tfn med strålning intill hjärnan. OBS, inte en sådan snäcka som inte har en ledning till telefonen och att man håller telefonen riktad utåt en bit från kroppen.

Att man har en dator som har lågstrålning och gärna med skärmskydd så att det strålar så lite som går. Att man har den på ett litet bord istället för i knäet osv.

Sedan är det avgörande hur elen är i det hus man lever, man kan t.ex. ha mycket dagsljusinsläpp och så lite lampor som möjligt osv, osv… det handlar om att skräddarsy omkring sig själv så att man blir så lite utsatt som möjligt och att man hittar möjligheten att leva i sitt eget tempo. Det är inte så farligt utomhus, kanske i städer, men inte i småbyar eller på landet,  och att hitta att skydda sig, inte som ett offer, utan som en privilegierad möjlighet att leva det bästa av alla liv utifrån dina förutsättningar.

Ställ din egen fråga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *